To pole służy do celów walidacji i powinno pozostać niezmienione.