Równy dostęp do programów, usług i możliwości zatrudnienia mają wszystkie osoby bez względu na wiek, pochodzenie, kolor skóry, niepełnosprawność, informacje genetyczne, płeć, tożsamość płciową, ekspresję płciową, stan cywilny, stan zdrowia, status wojskowy lub weterana, pochodzenie narodowe, rasę, religię, płeć (w tym ciążę, poród, karmienie piersią i/lub związane z tym warunki medyczne), orientację seksualną lub inne podstawy chronione przez prawo federalne, stanowe i/lub lokalne.

Zgodnie z ustawą Americans with Disabilities Act i/lub odpowiednimi przepisami stanowymi i lokalnymi, kandydaci wymagający odpowiednich udogodnień w procesie ubiegania się o pracę i/lub rozmowy kwalifikacyjnej powinni powiadomić o tym Dział Kadr.